Welkom

Kinderen en jongeren (maar ook hun ouders, begeleiders, leerkrachten) kunnen tijdens hun ontwikkeling tegen allerlei problemen aanlopen. Dit kan thuis zijn, maar ook op school, bij sporten of ergens anders.

Het Kind- en Jeugdcentrum (KJC) Leeuwarden is een samenwerkingsverband van verschillende zorgprofessionals welke gespecialiseerd zijn in kinderen. Ons centrum biedt onderzoek, behandeling en gerichte begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 0-18 jaar op lichamelijk, sociaal-emotioneel en psychologisch gebied.

Speerpunten

van het KJC Leeuwarden zijn:

Vertrouwen, kwaliteit en respect voor de kinderen en hun ouders.

Iedereen die bij het Kind- en jeugdcentrum Leeuwarden aanklopt voor steun, kan rekenen op een persoonlijke en accurate benadering waarbij de eigen vraag van het kind en de ouders centraal staat.

Korte lijnen, snel contact met diverse ervaren zorgverleners.

Efficiënte en effectieve aanpak van de hulpvraag.

Wachttijden houden we het liefste zo kort mogelijk.

Geinteresseerd?

Wilt u een afspraak maken, meer informatie of zit u met een vraag?